Matryca LED sterowana klawiaturą membranową

2019-10-01
Matryca LED sterowana klawiaturą membranową

Matryca LED sterowana klawiaturą membranową

Cześć,
To mój drugi projekt dotyczący matryc LED, tym razem wyświetlany tekst będziemy wprowadzać za pomocą klawiatury membranowej. W dużej części korzystamy tutaj z programu z poprzedniego wpisu na temat Matrycy LED z przesuwającym, wcześniej ustawionym tekstem.
Części potrzebne do realizacji projektu to:

Program jest napisany w taki sposób aby można było użyć dowolnej liczby matryc

Schemat:

schemat_bb

Sketch:
 

#include <LedControl.h>
#include <Keypad.h>

int DIN = 12;
int CS =  11;
int CLK = 10;
int ilosc_ekranow = 2;
//String tekscik = "PRZYKLADOWY TEKST: WWW.ABC-RC.PL";
char po_zamianie;
String napis;

byte ascii_table[130][8];
LedControl lc=LedControl(DIN,CLK,CS,0);

const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //four columns
//define the cymbols on the buttons of the keypads
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
{'1','2','3','A'},
{'4','5','6','B'},
{'7','8','9','C'},
{'*','0','S','D'}
};
byte rowPins[ROWS] = {9, 8, 7, 6}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 2}; //connect to the column pinouts of the keypad

//initialize an instance of class NewKeypad
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

void wypelnij()
{
ascii_table[32][0]=B00000000;
ascii_table[32][1]=B00000000;
ascii_table[32][2]=B00000000;
ascii_table[32][3]=B00000000;
ascii_table[32][4]=B00000000;
ascii_table[32][7]=5;

ascii_table[33][0]=B00000000;
ascii_table[33][1]=B01011111;
ascii_table[33][2]=B00000000;
ascii_table[33][7]=3;

ascii_table[34][0]=B00000000;
ascii_table[34][1]=B00001110;
ascii_table[34][2]=B00000000;
ascii_table[34][3]=B00001110;
ascii_table[34][4]=B00000000;
ascii_table[34][7]=5;

ascii_table[35][0]=B00000000;
ascii_table[35][1]=B00010100;
ascii_table[35][2]=B01111111;
ascii_table[35][3]=B00010100;
ascii_table[35][4]=B01111111;
ascii_table[35][5]=B00010100;
ascii_table[35][6]=B00000000;
ascii_table[35][7]=7;

ascii_table[36][0]=B00000000;
ascii_table[36][1]=B00100100;
ascii_table[36][2]=B00101010;
ascii_table[36][3]=B01111111;
ascii_table[36][4]=B00101010;
ascii_table[36][5]=B00100100;
ascii_table[36][6]=B00000000;
ascii_table[36][7]=7;

ascii_table[37][0]=B00000000;
ascii_table[37][1]=B01100010;
ascii_table[37][2]=B01100100;
ascii_table[37][3]=B00001000;
ascii_table[37][4]=B00010011;
ascii_table[37][5]=B00100011;
ascii_table[37][6]=B00000000;
ascii_table[37][7]=7;

ascii_table[38][0]=B00000000;
ascii_table[38][1]=B01010000;
ascii_table[38][2]=B00100010;
ascii_table[38][3]=B01010101;
ascii_table[38][4]=B01001001;
ascii_table[38][5]=B00110110;
ascii_table[38][6]=B00000000;
ascii_table[38][7]=7;

ascii_table[39][0]=B00000000;
ascii_table[39][1]=B00000011;
ascii_table[39][2]=B00000101;
ascii_table[39][3]=B00000000;
ascii_table[39][7]=4;

ascii_table[40][0]=B00000000;
ascii_table[40][1]=B01000001;
ascii_table[40][2]=B00100010;
ascii_table[40][3]=B00011100;
ascii_table[40][4]=B00000000;
ascii_table[40][7]=5;

ascii_table[41][0]=B00000000;
ascii_table[41][1]=B00011100;
ascii_table[41][2]=B00100010;
ascii_table[41][3]=B01000001;
ascii_table[41][4]=B00000000;
ascii_table[41][7]=5;

ascii_table[42][0]=B00000000;
ascii_table[42][1]=B00010100;
ascii_table[42][2]=B00001000;
ascii_table[42][3]=B00111110;
ascii_table[42][4]=B00001000;
ascii_table[42][5]=B00010100;
ascii_table[42][6]=B00000000;
ascii_table[42][7]=7;

ascii_table[43][0]=B00000000;
ascii_table[43][1]=B00001000;
ascii_table[43][2]=B00001000;
ascii_table[43][3]=B00111110;
ascii_table[43][4]=B00001000;
ascii_table[43][5]=B00001000;
ascii_table[43][6]=B00000000;
ascii_table[43][7]=7;

ascii_table[44][0]=B00000000;
ascii_table[44][1]=B00110000;
ascii_table[44][2]=B01010000;
ascii_table[44][3]=B00000000;
ascii_table[44][7]=4;

ascii_table[45][0]=B00000000;
ascii_table[45][1]=B00001000;
ascii_table[45][2]=B00001000;
ascii_table[45][3]=B00001000;
ascii_table[45][4]=B00001000;
ascii_table[45][5]=B00000000;
ascii_table[45][7]=6;

ascii_table[46][0]=B00000000;
ascii_table[46][1]=B01100000;
ascii_table[46][2]=B01100000;
ascii_table[46][3]=B00000000;
ascii_table[46][7]=4;

ascii_table[47][0]=B00000000;
ascii_table[47][1]=B00000010;
ascii_table[47][2]=B00000100;
ascii_table[47][3]=B00001000;
ascii_table[47][4]=B00010000;
ascii_table[47][5]=B00100000;
ascii_table[47][6]=B00000000;
ascii_table[47][7]=7;

ascii_table[48][0]=B00000000;
ascii_table[48][1]=B00111110;
ascii_table[48][2]=B01000001;
ascii_table[48][3]=B01000001;
ascii_table[48][4]=B00111110;
ascii_table[48][5]=B00000000;
ascii_table[48][7]=6;

ascii_table[49][0]=B00000000;
ascii_table[49][1]=B01000000;
ascii_table[49][2]=B01111111;
ascii_table[49][3]=B01000010;
ascii_table[49][4]=B00000000;
ascii_table[49][7]=5;

ascii_table[50][0]=B00000000;
ascii_table[50][1]=B01000110;
ascii_table[50][2]=B01001001;
ascii_table[50][3]=B01010001;
ascii_table[50][4]=B01100011;
ascii_table[50][5]=B01000010;
ascii_table[50][6]=B00000000;
ascii_table[50][7]=7;

ascii_table[51][0]=B00000000;
ascii_table[51][1]=B00110001;
ascii_table[51][2]=B01001011;
ascii_table[51][3]=B01000101;
ascii_table[51][4]=B01000001;
ascii_table[51][5]=B00100001;
ascii_table[51][6]=B00000000;
ascii_table[51][7]=7;

ascii_table[52][0]=B00000000;
ascii_table[52][1]=B00010000;
ascii_table[52][2]=B01111111;
ascii_table[52][3]=B00010010;
ascii_table[52][4]=B00010100;
ascii_table[52][5]=B00011000;
ascii_table[52][6]=B00000000;
ascii_table[52][7]=7;

ascii_table[53][0]=B00000000;
ascii_table[53][1]=B00111001;
ascii_table[53][2]=B01000101;
ascii_table[53][3]=B01000101;
ascii_table[53][4]=B01000101;
ascii_table[53][5]=B00100111;
ascii_table[53][6]=B00000000;
ascii_table[53][7]=7;

ascii_table[54][0]=B00000000;
ascii_table[54][1]=B00110000;
ascii_table[54][2]=B01001001;
ascii_table[54][3]=B01001001;
ascii_table[54][4]=B01001010;
ascii_table[54][5]=B00111100;
ascii_table[54][6]=B00000000;
ascii_table[54][7]=7;

ascii_table[55][0]=B00000000;
ascii_table[55][1]=B00000111;
ascii_table[55][2]=B00001001;
ascii_table[55][3]=B01110001;
ascii_table[55][4]=B00000001;
ascii_table[55][5]=B00000011;
ascii_table[55][6]=B00000000;
ascii_table[55][7]=7;

ascii_table[56][0]=B00000000;
ascii_table[56][1]=B00110110;
ascii_table[56][2]=B01001001;
ascii_table[56][3]=B01001001;
ascii_table[56][4]=B01001001;
ascii_table[56][5]=B00110110;
ascii_table[56][6]=B00000000;
ascii_table[56][7]=7;

ascii_table[57][0]=B00000000;
ascii_table[57][1]=B00011110;
ascii_table[57][2]=B00101001;
ascii_table[57][3]=B01001001;
ascii_table[57][4]=B01001001;
ascii_table[57][5]=B00000110;
ascii_table[57][6]=B00000000;
ascii_table[57][7]=7;

ascii_table[58][0]=B00000000;
ascii_table[58][1]=B00110110;
ascii_table[58][2]=B00110110;
ascii_table[58][3]=B00000000;
ascii_table[58][7]=4;

ascii_table[59][0]=B00000000;
ascii_table[59][1]=B00110110;
ascii_table[59][2]=B01010110;
ascii_table[59][3]=B00000000;
ascii_table[59][7]=4;

ascii_table[60][0]=B00000000;
ascii_table[60][1]=B01000001;
ascii_table[60][2]=B00100010;
ascii_table[60][3]=B00010100;
ascii_table[60][4]=B00001000;
ascii_table[60][5]=B00000000;
ascii_table[60][7]=6;

ascii_table[61][0]=B00000000;
ascii_table[61][1]=B00010100;
ascii_table[61][2]=B00010100;
ascii_table[61][3]=B00010100;
ascii_table[61][4]=B00010100;
ascii_table[61][5]=B00010100;
ascii_table[61][6]=B00000000;
ascii_table[61][7]=7;

ascii_table[62][0]=B00000000;
ascii_table[62][1]=B00001000;
ascii_table[62][2]=B00010100;
ascii_table[62][3]=B00100010;
ascii_table[62][4]=B01000001;
ascii_table[62][5]=B00000000;
ascii_table[62][7]=6;

ascii_table[63][0]=B00000000;
ascii_table[63][1]=B00000110;
ascii_table[63][2]=B00001001;
ascii_table[63][3]=B01010001;
ascii_table[63][4]=B00000001;
ascii_table[63][5]=B00000010;
ascii_table[63][6]=B00000000;
ascii_table[63][7]=7;

ascii_table[64][0]=B00000000;
ascii_table[64][1]=B00111110;
ascii_table[64][2]=B01000001;
ascii_table[64][3]=B01111001;
ascii_table[64][4]=B01001001;
ascii_table[64][5]=B00110010;
ascii_table[64][6]=B00000000;
ascii_table[64][7]=7;

ascii_table[65][0]=B00000000;
ascii_table[65][1]=B01111110;
ascii_table[65][2]=B00010001;
ascii_table[65][3]=B00010001;
ascii_table[65][4]=B00010001;
ascii_table[65][5]=B01111110;
ascii_table[65][6]=B00000000;
ascii_table[65][7]=7;

ascii_table[66][0]=B00000000;
ascii_table[66][1]=B00110110;
ascii_table[66][2]=B01001001;
ascii_table[66][3]=B01001001;
ascii_table[66][4]=B01001001;
ascii_table[66][5]=B01111111;
ascii_table[66][6]=B00000000;
ascii_table[66][7]=7;

ascii_table[67][0]=B00000000;
ascii_table[67][1]=B00100010;
ascii_table[67][2]=B01000001;
ascii_table[67][3]=B01000001;
ascii_table[67][4]=B01000001;
ascii_table[67][5]=B00111110;
ascii_table[67][6]=B00000000;
ascii_table[67][7]=7;

ascii_table[68][0]=B00000000;
ascii_table[68][1]=B00011100;
ascii_table[68][2]=B00100010;
ascii_table[68][3]=B01000001;
ascii_table[68][4]=B01000001;
ascii_table[68][5]=B01111111;
ascii_table[68][6]=B00000000;
ascii_table[68][7]=7;

ascii_table[69][0]=B00000000;
ascii_table[69][1]=B01000001;
ascii_table[69][2]=B01001001;
ascii_table[69][3]=B01001001;
ascii_table[69][4]=B01111111;
ascii_table[69][5]=B00000000;
ascii_table[69][7]=6;

ascii_table[70][0]=B00000000;
ascii_table[70][1]=B00000001;
ascii_table[70][2]=B00001001;
ascii_table[70][3]=B00001001;
ascii_table[70][4]=B01111111;
ascii_table[70][5]=B00000000;
ascii_table[70][7]=6;

ascii_table[71][0]=B00000000;
ascii_table[71][1]=B01111010;
ascii_table[71][2]=B01001001;
ascii_table[71][3]=B01001001;
ascii_table[71][4]=B01000001;
ascii_table[71][5]=B00111110;
ascii_table[71][6]=B00000000;
ascii_table[71][7]=7;

ascii_table[72][0]=B00000000;
ascii_table[72][1]=B01111111;
ascii_table[72][2]=B00001000;
ascii_table[72][3]=B00001000;
ascii_table[72][4]=B01111111;
ascii_table[72][5]=B00000000;
ascii_table[72][7]=6;

ascii_table[73][0]=B00000000;
ascii_table[73][1]=B01000001;
ascii_table[73][2]=B01111111;
ascii_table[73][3]=B01000001;
ascii_table[73][4]=B00000000;
ascii_table[73][7]=5;

ascii_table[74][0]=B00000000;
ascii_table[74][1]=B00000001;
ascii_table[74][2]=B01111111;
ascii_table[74][3]=B01000001;
ascii_table[74][4]=B01000000;
ascii_table[74][5]=B00100000;
ascii_table[74][6]=B00000000;
ascii_table[74][7]=7;

ascii_table[75][0]=B00000000;
ascii_table[75][1]=B01000001;
ascii_table[75][2]=B00100010;
ascii_table[75][3]=B00010100;
ascii_table[75][4]=B00001000;
ascii_table[75][5]=B01111111;
ascii_table[75][6]=B00000000;
ascii_table[75][7]=7;

ascii_table[76][0]=B00000000;
ascii_table[76][1]=B01000000;
ascii_table[76][2]=B01000000;
ascii_table[76][3]=B01000000;
ascii_table[76][4]=B01111111;
ascii_table[76][5]=B00000000;
ascii_table[76][7]=6;

ascii_table[77][0]=B00000000;
ascii_table[77][1]=B01111111;
ascii_table[77][2]=B00000010;
ascii_table[77][3]=B00001100;
ascii_table[77][4]=B00000010;
ascii_table[77][5]=B01111111;
ascii_table[77][6]=B00000000;
ascii_table[77][7]=7;

ascii_table[78][0]=B00000000;
ascii_table[78][1]=B01111111;
ascii_table[78][2]=B00010000;
ascii_table[78][3]=B00001000;
ascii_table[78][4]=B00000100;
ascii_table[78][5]=B01111111;
ascii_table[78][6]=B00000000;
ascii_table[78][7]=7;

ascii_table[79][0]=B00000000;
ascii_table[79][1]=B00111110;
ascii_table[79][2]=B01000001;
ascii_table[79][3]=B01000001;
ascii_table[79][4]=B01000001;
ascii_table[79][5]=B00111110;
ascii_table[79][6]=B00000000;
ascii_table[79][7]=7;

ascii_table[80][0]=B00000000;
ascii_table[80][1]=B00000110;
ascii_table[80][2]=B00001001;
ascii_table[80][3]=B00001001;
ascii_table[80][4]=B00001001;
ascii_table[80][5]=B01111111;
ascii_table[80][6]=B00000000;
ascii_table[80][7]=7;

ascii_table[81][0]=B00000000;
ascii_table[81][1]=B01011110;
ascii_table[81][2]=B00100001;
ascii_table[81][3]=B01010001;
ascii_table[81][4]=B01000001;
ascii_table[81][5]=B00111110;
ascii_table[81][6]=B00000000;
ascii_table[81][7]=7;

ascii_table[82][0]=B00000000;
ascii_table[82][1]=B01000110;
ascii_table[82][2]=B00101001;
ascii_table[82][3]=B00011001;
ascii_table[82][4]=B00001001;
ascii_table[82][5]=B01111111;
ascii_table[82][6]=B00000000;
ascii_table[82][7]=7;

ascii_table[83][0]=B00000000;
ascii_table[83][1]=B00110001;
ascii_table[83][2]=B01001001;
ascii_table[83][3]=B01001001;
ascii_table[83][4]=B01001001;
ascii_table[83][5]=B01000110;
ascii_table[83][6]=B00000000;
ascii_table[83][7]=7;

ascii_table[84][0]=B00000000;
ascii_table[84][1]=B00000001;
ascii_table[84][2]=B00000001;
ascii_table[84][3]=B01111111;
ascii_table[84][4]=B00000001;
ascii_table[84][5]=B00000001;
ascii_table[84][6]=B00000000;
ascii_table[84][7]=7;

ascii_table[85][0]=B00000000;
ascii_table[85][1]=B00111111;
ascii_table[85][2]=B01000000;
ascii_table[85][3]=B01000000;
ascii_table[85][4]=B01000000;
ascii_table[85][5]=B00111111;
ascii_table[85][6]=B00000000;
ascii_table[85][7]=7;

ascii_table[86][0]=B00000000;
ascii_table[86][1]=B00011111;
ascii_table[86][2]=B00100000;
ascii_table[86][3]=B01000000;
ascii_table[86][4]=B00100000;
ascii_table[86][5]=B00011111;
ascii_table[86][6]=B00000000;
ascii_table[86][7]=7;

ascii_table[87][0]=B00000000;
ascii_table[87][1]=B00111111;
ascii_table[87][2]=B01000000;
ascii_table[87][3]=B00111000;
ascii_table[87][4]=B01000000;
ascii_table[87][5]=B00111111;
ascii_table[87][6]=B00000000;
ascii_table[87][7]=7;

ascii_table[88][0]=B00000000;
ascii_table[88][1]=B01100011;
ascii_table[88][2]=B00010100;
ascii_table[88][3]=B00001000;
ascii_table[88][4]=B00010100;
ascii_table[88][5]=B01100011;
ascii_table[88][6]=B00000000;
ascii_table[88][7]=7;

ascii_table[89][0]=B00000000;
ascii_table[89][1]=B00000111;
ascii_table[89][2]=B00001000;
ascii_table[89][3]=B01110000;
ascii_table[89][4]=B00001000;
ascii_table[89][5]=B00000111;
ascii_table[89][6]=B00000000;
ascii_table[89][7]=7;

ascii_table[90][0]=B00000000;
ascii_table[90][1]=B01000011;
ascii_table[90][2]=B01000101;
ascii_table[90][3]=B01001001;
ascii_table[90][4]=B01010001;
ascii_table[90][5]=B01100001;
ascii_table[90][6]=B00000000;
ascii_table[90][7]=7;

ascii_table[91][0]=B00000000;
ascii_table[91][1]=B01000001;
ascii_table[91][2]=B01000001;
ascii_table[91][3]=B01111111;
ascii_table[91][4]=B00000000;
ascii_table[91][7]=5;

ascii_table[93][0]=B00000000;
ascii_table[93][1]=B01111111;
ascii_table[93][2]=B01000001;
ascii_table[93][3]=B01000001;
ascii_table[93][4]=B00000000;
ascii_table[93][7]=5;

ascii_table[94][0]=B00000000;
ascii_table[94][1]=B00000100;
ascii_table[94][2]=B00000010;
ascii_table[94][3]=B00000001;
ascii_table[94][4]=B00000010;
ascii_table[94][5]=B00000100;
ascii_table[94][6]=B00000000;
ascii_table[94][7]=7;

ascii_table[95][0]=B00000000;
ascii_table[95][1]=B01000000;
ascii_table[95][2]=B01000000;
ascii_table[95][3]=B01000000;
ascii_table[95][4]=B01000000;
ascii_table[95][5]=B00000000;
ascii_table[95][7]=6;

ascii_table[123][0]=B00000000;
ascii_table[123][1]=B01000001;
ascii_table[123][2]=B00110110;
ascii_table[123][3]=B00001000;
ascii_table[123][4]=B00000000;
ascii_table[123][7]=5;

ascii_table[124][0]=B00000000;
ascii_table[124][1]=B01111111;
ascii_table[124][2]=B00000000;
ascii_table[124][7]=3;

ascii_table[125][0]=B00000000;
ascii_table[125][1]=B00001000;
ascii_table[125][2]=B00110110;
ascii_table[125][3]=B01000001;
ascii_table[125][4]=B00000000;
ascii_table[125][7]=5;

ascii_table[126][0]=B00000000;
ascii_table[126][1]=B00001000;
ascii_table[126][2]=B00010000;
ascii_table[126][3]=B00001000;
ascii_table[126][4]=B00001000;
ascii_table[126][5]=B00010000;
ascii_table[126][6]=B00000000;
ascii_table[126][7]=7;
}

void setup(){
for (int i=0;i<ilosc_ekranow;i++)    //petla inicjalizujaca matryce
{
lc.shutdown(i,false);      // wyjscie z trybu uspienia
lc.setIntensity(i,1);      // ustawienie jasnosci
lc.clearDisplay(i);        // czyszczenie ekranu
}

/*for (int j1=0; j1<90; j1++)      //petla do wypelnienia ascii
{
for (int i1=0; i1<8; i1++)
{
ascii_table[i1][j1]=0;
}
}*/
}

void loop(){
wypelnij();
zczytanie_z_klawiatury();
while(customKeypad.getKey()!='D'){ slideAscii(napis);}
napis="";
}

void printAscii(int ekran, int indeks)        //funkcja do stałego napisu
{
int i = 0;
for(i=0;i<8;i++)
{
lc.setRow(ekran,i,ascii_table[indeks][i]);
delay(50);
}
}

int ile_lini(String tekst)              //funkcja liczaca ilosc lini do wyswietlenia
{
int liczbowa[tekst.length()];                   //tablica zbierajaca liczby
char znakowa[tekst.length()];                   //tablica zbierajaca znaki
int linie;                                        //zmienna pomocnicza liczaca linie
tekst.toCharArray(znakowa, tekst.length()+1);     //zamiana stringa na tablice char
for (int i=0; i<tekst.length();i++)
{
liczbowa[i]=zamien_ascii(znakowa[i]);             //zamiana znakow na liczby
linie = linie + ascii_table[liczbowa[i]][7];      //zliczenie ile lini z 7 pola ascii
}
return linie;
}

void slideAscii(String tekst)
{

int lini = ile_lini(tekst);                         //ilosc lini tekstu
byte pattern[lini+(16*ilosc_ekranow)];              //tablica ktora finalnie bedziemy wyswietlac

int liczbowa[tekst.length()];                         //fragment przekopiowany z funkcji ile_lini
char znakowa[tekst.length()];                         //
tekst.toCharArray(znakowa, tekst.length()+1);         //
for (int i=0; i<tekst.length();i++)                   //
{                                                 //
liczbowa[i]=zamien_ascii(znakowa[i]);           //
//Serial.println(liczbowa[i]);                  //
}                                               //
int licznik = 0;                                      //zmienna liczaca ktory raz petla sie wypelnia
for (int k=0;k<(8*ilosc_ekranow);k++)                 //wypelnienie pierwszego ekranu w pattern B00000000
{
pattern[licznik]=B00000000;
Serial.println(pattern[licznik]);
licznik++;
}
for (int i=0; i<tekst.length();i++)                             //wypelnianie napisem tablicy pattern
{                                                           //zalezne od dlugosci tekstu
//Serial.print("liczba: ");
//Serial.println(i);

for (int j=ascii_table[liczbowa[i]][7]; j>0;j--)          //oraz od ilosci lini w danym znaku
{
pattern[licznik] = ascii_table[liczbowa[i]][j-1];
//Serial.println(pattern[licznik]);
licznik++;
}
}
for (int k=0;k<(8*ilosc_ekranow);k++)                 //wypelnanie koncowego ekranu w pattern B00000000
{
pattern[licznik]=B00000000;
Serial.println(pattern[licznik]);
licznik++;
}

for(int k=0;k<(lini+(8*ilosc_ekranow));k++)
{
int pasy=0;
for (int i=0;i<ilosc_ekranow;i++)                     //petla wypisujaca na matrycy
{
for (int j=0;j<8;j++)                         //petla wewnetrzna wypisujaca na matrycy
{
lc.setRow(i,j,pattern[pasy+k]);           //lc.setRow funkcja wypisujaca
pasy++;                                   //pattern jest obiektem ktory wypisujemy
}                                         //pasy poniewaz jest to dodatkowa petla liczaca
}                                                 // +k aby napis mogl sie przesuwac

delay(30);                                                  //opoznienie czyli predkosc przesuwania sie tekstu
}
}

int zamien_ascii(char znak)       //zamiana znaku na ascii
{
if (znak==' '){return 32;}
if (znak=='!'){return 33;}
if (znak=='"'){return 34;}
if (znak=='#'){return 35;}
if (znak=='$'){return 36;}
if (znak=='%'){return 37;}
if (znak=='&'){return 38;}
if (znak=='('){return 40;}
if (znak==')'){return 41;}
if (znak=='*'){return 42;}
if (znak=='+'){return 43;}
if (znak==','){return 44;}
if (znak=='-'){return 45;}
if (znak=='.'){return 46;}
if (znak=='/'){return 47;}
if (znak=='0'){return 48;}
if (znak=='1'){return 49;}
if (znak=='2'){return 50;}
if (znak=='3'){return 51;}
if (znak=='4'){return 52;}
if (znak=='5'){return 53;}
if (znak=='6'){return 54;}
if (znak=='7'){return 55;}
if (znak=='8'){return 56;}
if (znak=='9'){return 57;}
if (znak==':'){return 58;}
if (znak==';'){return 59;}
if (znak=='<'){return 60;}
if (znak=='='){return 61;}
if (znak=='>'){return 62;}
if (znak=='?'){return 63;}
if (znak=='@'){return 64;}
if (znak=='A'){return 65;}
if (znak=='B'){return 66;}
if (znak=='C'){return 67;}
if (znak=='D'){return 68;}
if (znak=='E'){return 69;}
if (znak=='F'){return 70;}
if (znak=='G'){return 71;}
if (znak=='H'){return 72;}
if (znak=='I'){return 73;}
if (znak=='J'){return 74;}
if (znak=='K'){return 75;}
if (znak=='L'){return 76;}
if (znak=='M'){return 77;}
if (znak=='N'){return 78;}
if (znak=='O'){return 79;}
if (znak=='P'){return 80;}
if (znak=='Q'){return 81;}
if (znak=='R'){return 82;}
if (znak=='S'){return 83;}
if (znak=='T'){return 84;}
if (znak=='U'){return 85;}
if (znak=='V'){return 86;}
if (znak=='W'){return 87;}
if (znak=='X'){return 88;}
if (znak=='Y'){return 89;}
if (znak=='Z'){return 90;}
if (znak=='['){return 91;}
if (znak==']'){return 93;}
if (znak=='^'){return 94;}
if (znak=='_'){return 95;}
if (znak=='{'){return 123;}
if (znak=='|'){return 124;}
if (znak=='}'){return 125;}
if (znak=='~'){return 126;}
return 32;
}

void zczytanie_z_klawiatury()
{
char tekst[20];
String znak[10];
int i=0;
int j=0;
bool koniec=0;
while (koniec==0)
{
char customKey = customKeypad.getKey();
if (customKey)
{
tekst[i] = customKey;
Serial.println("znak jaki dostalismy");
Serial.println(tekst[i]);
if (tekst[i]=='S')
{
koniec=1;
for (int k=0; k<j+1;k++)
{
if (znak[k] == "1")      {po_zamianie='.'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "11")     {po_zamianie=','; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "111")    {po_zamianie='!'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "1111")   {po_zamianie='?'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "2")      {po_zamianie='A'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "22")     {po_zamianie='B'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "222")    {po_zamianie='C'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "3")      {po_zamianie='D'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "33")     {po_zamianie='E'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "333")    {po_zamianie='F'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "4")      {po_zamianie='G'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "44")     {po_zamianie='H'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "444")    {po_zamianie='I'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "5")      {po_zamianie='J'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "55")     {po_zamianie='K'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "555")    {po_zamianie='L'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "6")      {po_zamianie='M'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "66")     {po_zamianie='N'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "666")    {po_zamianie='O'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "7")      {po_zamianie='P'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "77")     {po_zamianie='Q'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "777")    {po_zamianie='R'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "7777")   {po_zamianie='S'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "8")      {po_zamianie='T'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "88")     {po_zamianie='U'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "888")    {po_zamianie='V'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "9")      {po_zamianie='W'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "99")     {po_zamianie='X'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "999")    {po_zamianie='Y'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "9999")   {po_zamianie='Z'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "A")      {po_zamianie='1'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "AA")     {po_zamianie='2'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "AAA")    {po_zamianie='3'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "B")      {po_zamianie='4'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "BB")     {po_zamianie='5'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "BBB")    {po_zamianie='6'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "C")      {po_zamianie='7'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "CC")     {po_zamianie='8'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "CCC")    {po_zamianie='9'; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "0")      {po_zamianie=' '; napis += po_zamianie;}
if (znak[k] == "00")     {po_zamianie='0'; napis += po_zamianie;}
}
Serial.println("tablica po zamianie:");
/* for (int k=0; k<j+1;k++)
{
Serial.print(po_zamianie[k]);
}*/
Serial.println("");
Serial.println("napis:");
Serial.println(napis);
}

if (tekst[i]=='*')
{
j++;
i=0;
}
else
{
Serial.print("znak[");
Serial.print(j);
Serial.println("]");
znak[j]=znak[j]+tekst[i];
Serial.println(znak[j]);
i++;
}
Serial.println("uzyskana tablica");
for (int k=0; k<j+1; k++)
{
Serial.println(znak[k]);
}
Serial.println("");
}
}
}
 

Całość jest jasno wytłumaczona na filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=VOWYsQDwFF0

 
Polecamy: 


Pokaż więcej wpisów z Październik 2019
Podziel się swoim komentarzem z innymi
pixelpixelpixelpixelpixelpixel