Projekt stacji pogodowej na telefon

2023-10-09
Projekt stacji pogodowej na telefon

Zaimplementowany program wykorzystuje czujnik temperatury i wilgotności DHT22 oraz czujnik temperatury DS18B20. W zależności od otrzymanej komendy przez interfejs szeregowy (Serial), wyświetlane są różne odczyty temperatury, wilgotności.
Zmienne i obiekty są inicjalizowane: dhtpin reprezentuje pin, do którego podłączony jest czujnik DHT22, czujnik cyfrowy reprezentuje pin, do którego podłączony jest czujnik DS18B20. Obiekty czujnik i sensor są używane do komunikacji z czujnikiem DS18B20,a obiekt dht do komunikacji z czujnikiem DHT22.

KOD
[kod znajduje się w linku na stronie na githubie]

Ten kod umożliwia odczyt temperatury i wilgotności powietrza przy użyciu czujnika DHT22 oraz czujnika cyfrowego DS18B20 na platformie Arduino. Komunikacja z programem odbywa się przez moduł zewnętrzny bluetooth skalibrowane z Arduino oraz port szeregowy, na skutek odpowiednio wysyłanych komend dane z czujników są przesyłane i wyświetlane w aplikacji parującej się z modułem zewnętrznym bluetooth.


5.4. Wdrożenie aplikacji
Aplikacja Serial Bluetooth Terminal to aplikacji zewnętrzna, która wykorzystuje parowanie się z modułem bluetooth. Aplikacja ta wykorzystuje moduł zewnętrzny bluetooth skalibrowany z mikrokontrolerem Arduino Uno w celu przesyłania danych z urządzenia podrzędnego (czujnik DHT22, czujnik cyfrowy temperatury) do modułu bluetooth. Na poniższej tabeli nr 5.4 zostały opisane przypisane wyjścia do poszczególnych podzespołów.

PODŁĄCZENIE:

APLIKACJA NA TELEFON :
Pobranie aplikacji Serial Bluetooth Terminal na telefon i sparowanie jej z telefonem, następnie wejście w ustawienia aplikacji i modyfikacja przycisków (opcjonalnie ponieważ aplikacja też będzie działać gdy wciśniemy poszczególne liczby z klawiatury ), niżej przedstawione jest zdjęcie odczytu danych w aplikacji po wciśnięciu poszczególnego przycisku


ODCZYT WARTOŚCI [DODATKOWE INFORMACJE]
Odczyt wartości:
a) jeżeli są dostępne dane, zostaje odczytany jeden znak i przypisany do zmiennej commend,
b) następnie używany jest switch(commend) do obsługi różnych przypadków zależnych od wartości commend,
c) w przypadku wartości 1: odczytuje temperaturę z czujnika DHT22 za pomocą funkcji readTemp() i wysyła wynik przez port szeregowy,
d) w przypadku wartości 2;: odczytuje wilgotność z czujnika DHT22 za pomocą funkcji readHumidity() i wysyła wynik przez port szeregowy,
e) w przypadku wartości 3: odczytuje temperaturę w skali Fahrenheit z czujnika DS18B20 za pomocą funkcji readtempFahrenheit() i wysyła wynik przez port szeregowy,
f) w przypadku wartości 4;: odczytuje temperaturę z czujnika DS18B20 za pomocą funkcji readTempfromdigital() i wysyła wynik przez port szeregowy.

kod umożliwia odczyt temperatury i wilgotności powietrza przy użyciu czujnika DHT22 oraz czujnika cyfrowego DS18B20 na platformie Arduino.

Komunikacja z programem odbywa się przez moduł zewnętrzny bluetooth skalibrowane z Arduino oraz port szeregowy, na skutek odpowiednio wysyłanych komend dane z czujników są przesyłane i wyświetlane w aplikacji parującej się z modułem zewnętrznym bluetooth.

 

Schemat podłączenia stacji pogodowej: 

Schemat podłączenia stacji pogodowej

Schemat poglądowy:

schemat poglądowy stacji pogodowej

Wygląd makiety:

Autorką tekstu jest Faustyna Misiura

Post powstał w ramach współpracy barterowej.

Pokaż więcej wpisów z Październik 2023
pixelpixelpixelpixel