2016-09-14

Lataj bezpiecznie dronami - ulotka bezpiecznego latania ULC

Lataj bezpiecznie z głową - ulotka bezpiecznego latania  Urzędu Lotnictwa Cywilnego


Bezzałogowe statki powietrzne, potocznie nazywane „dronami”, w coraz szerszym zakresie są użytkowane na całym świecie. W 
Polsce również obserwowany jest wzrost zainteresowania tymi urządzeniami, szczególnie wśród osób latających w celach rekreacyjnych.

 • Bezzałogowe statki powietrzne podlegają przepisom prawa lotniczego, a nieodpowiednio używane mogą stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego lub bezpieczeństwa publicznego. 
 • Za naruszenie przepisów w zakresie ruchu lotniczego bezzałogowymi statkami powietrznymi przewidziane są sankcje karne, w tym kara pozbawienia wolności.
 • Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dostrzegając pilną konieczność edukacji użytkowników bezzałogowych statków powietrznych w zakresie tego gdzie, jak i na jakich zasadach można nimi bezpiecznie latać, przygotował materiał edukacyjny w postaci ulotki, przedstawiającej podstawowe zasady sportowego i rekreacyjnego wykonywania operacji lotniczych bezzałogowymi statkami powietrznymi.

 

Użytkowanie modeli latających, modeli samolotów oraz bezzałogowych statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25 kg, ogólnie podzielone jest na trzy segmenty:

 • Loty sportowo - rekreacyjne w operacjach w zasięgu wzroku (VLOS - Visual Line of Sight)
 • Loty sportowo - rekreacyjne w operacjach poza zasięgiem wzroku
 • Loty w celach komercyjnych 

 

Odnośne przepisy zawarte są w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. Treść rozporządzenia - ustawa DU/2013/440

  

 Ulotka ULC

 

 Zasady lotów sportowo - rekreacyjnych w operacjach w zasięgu wzroku (VLOS - Visual Line of Sight):

  • Lataj w zasięgu wzroku na otwartej przestrzeni
  • Nie lataj w pobliżu lotnisk
  • Nie lataj nad ludźmi
  • Nie lataj nad miastami i budynkami
  • Nie lataj nad drogami

   

Ze względów bezpieczeństwa, loty dronami w zasięgu wzroku są ograniczone w niektórych strefach przestrzeni powietrznej.

  • Nie można latać np. w strefie kontrolowanej lotniska, chyba że uzyska się zgodę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na wlot w tą strefę.
  • Niezależnie od rodzaju użytkowania, w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców - obowiązuje zakaz lotów.
  • Loty są dopuszczalne w strefach kontrolowanych lotnisk, po uzyskaniu zgody od władz lotniska. Loty w innych miejscach możliwe są po uzyskaniu zgody władz miasta.
  • W przypadku latania w strefach dozwolonych wskazane jest zgłaszanie tego faktu FIS - Obszarowej Służbie informacji Powietrznej.
  • Niezależnie od rodzaju lotów, zaleca się wykupienie ubezpieczenia OC.
  • Poza tym, użytkując jakikolwiek pojazd latający, należy zachować dużo zdrowego rozsądku i dbać o bezpieczeństwo swoje, osób postronnych, innych użytkowników przestrzeni powietrznej.

  

Zasady lotów sportowo - rekreacyjne w operacjach poza zasięgiem wzroku:

  • W zasadzie w Polsce bezzałogowym statkiem powietrznym można latać tylko w zasięgu wzroku operatora.
  • Ze względów bezpieczeństwa, loty poza zasięgiem wzroku są możliwe jedynie w wydzielonej do tego celu przestrzeni powietrznej.

    

Zasady lotów w celach komercyjnych

Żeby wykonywać loty dronem w sposób inny niż rekreacyjny i sportowy, należy posiadać: 

 • świadectwo kwalifikacji, czyli dokument potwierdzający, że operator potrafi w sposób bezpieczny sterować takim urządzeniem
 • badania lotniczo-lekarskie
 • ubezpieczenie

 

Świadectwo kwalifikacji jest wydawane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego.

   

Informacje na temat zasad bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi, dostępne są na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego

pixelpixelpixelpixel