Reklamacje - zgłoszenia


 Instrukcja składania wniosku reklamacyjnego

Składanie wniosku reklamacyjnego jest prostym procesem.  Warunkiem skorzystania z naszego systemu reklamacyjnego jest jednorazowe zarejestrowanie się w systemie. Dla ułatwienia można zarejestrować się używając tego samego loginu i hasła, którego używacie Państwo przy robieniu zakupów w naszym sklepie.

Kliknij tutaj aby zarejestrować się w programie reklamacyjnym

Po pomyślnym procesie rejestracji wyświetli się państwu informacja o aktywacji konta. Należy przejść na swoją skrzynkę pocztową i kliknąć w link aktywacyjny, który potwierdzi konto i umożliwi składanie reklamacji.

Wiadomość email wygląda następująco, należy kliknąć w link zaznaczony na czerwono:

konto wymaga aktywacji

Po pomyślnym procesie rejestracji można rozpocząć składanie wniosku reklamacyjnego. W tym celu należy zalogować się w systemie reklamacyjnym i kliknąć w niebieski przycisk w prawym górnym rogu z napisem : "Dodaj naprawę".

Wyświetli się państwu formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić. Poniżej opisujemy jakie informacje należy wpisać w poszczególnych polach:

 • TYP PRZEDMIOTU NAPRAWY

Dotyczy rodzaju reklamowanego przedmiotu. Należy wybrać z listy typ przedmiotu naprawy np. akumulator, model RC.

Jeśli nie ma produktu na liście należy wybrać :INNE.

 • PRODUCENT

Dotyczy producenta reklamowanego przedmiotu. Jeśli producent produktu jest znany wpisujemy jego nazwę, w przeciwnym wypadku wpisujemy „Brak”, lub „Nieznany”

 • MODEL

Dotyczy modelu reklamowanego produktu.

 • Nr SERYJNY

Wpisujemy numer seryjny reklamowanego produktu.

Jeśli numer nie jest znany wpisujemy „Brak”, lub „Nieznany”.

 • Naprawa gwarancyjna

Zaznaczając to pole deklarujemy że zgłaszana reklamacja jest reklamacją gwarancyjną. Po zaznaczeniu tego pola wyświetlą się państwu 2 dodatkowe pola, w których należy uzupełnić. Data zakupu oraz numer dokumentu zakupu (faktura lub paragon).

Jeśli reklamowany przedmiot nie podlega już gwarancji – pozostawiamy pole puste.

 • Sposób odbioru ukończonej naprawy

Służy do określenia sposobu odbioru reklamowanego produktu z naprawy.

  • Odbiór osobisty, jeśli produkt ma być odebrany w centrali firmy
  • Wysyłka kurierem – jeśli po naprawie produkt ma być odesłany firmą spedycyjną.
  • Doręczenie pod wskazany adres kiedy produkt jest objęty specjalną gwarancją D2D


 •  OPIS PROBLEMU

W tym polu należy opisać nieprawidłowości działania reklamowanego produktu.

 • ID PRODUKTU

Numer identyfikacyjny produktu. Numer ten znajduje się na Państwa zamówieniu jako ID, w naszym sklepie internetowym przy opisie danego produktu jako „Model”, oraz na każdym produkcie lub opakowaniu nad kodem kreskowym produktu.

 przyklad id


 •  NR. ZAMÓWIENIA

Nr zamówienia jakie złożyli Państwo podczas zakupu danego produktu.

Numer znajdziecie Państwo w mailu potwierdzającym zakup, lub w historii swoich zamówień

 • Tel. KONTAKTOWY

Numer telefonu do osoby zgłaszającej reklamację.

 • PREFERENCJE NAPRAWY

Preferencje dotyczące reklamowanego produktu

Do wyboru:

 • NAPRAWA
 • WYMIANA NA NOWY
 • ZWROT PIENIĘDZY

Po wypełnieniu wniosku, zgłoszenie zostanie zarejestrowane w naszym systemie o czym zostaną Państwo poinformowani mailem wraz z dołączonym dokumentem potwierdzenia przyjęcia w formacie PDF.

 

Jeśli mają Państwo możliwość wydrukowania i dołączenia w/w potwierdzenia do wysyłanego produktu – na pewno ułatwi i przyspieszy to pracę nad Państwa reklamacją.

 Jak sprawdzić aktualny status reklamacji?

 Sprawdzenie aktualnego statusu naprawy jest możliwe w dowolnym momencie. Wystarczy zalogować się do systemu reklamacyjnego. Na stronie głównej panelu znajduje się lista aktualnych napraw wraz z statusem:

status naprawy